Jeżeli jesteś zainteresowany tymi produktami napisz do nas:
info@energoelektronika.pl
Dacpol oferuje do procesów przemysłowych wymagających zastosowania specjalistycznych źródeł światła; promienniki IR i promienniki UV. Rysunek 1 przedstawia widmo optyczne zawierające zakresy IR i UV.
Rys.1 Widmo optyczne IR i UV Rys.2 Grzanie przez konwekcję
promienniki podczerwioeni - widmo optyczne grzanie przez konwekcje - promienniki IR
Rys.3 Grzanie przez promieniowanie
Grzanie przez promieniowanie - promienniki UV promienniki IR - Grzanie przez promieniowanie

Promienniki podczerwieni IR

Specjalistyczne źródła światła emitujące promieniowanie w zakresie IR nazywane promiennikami podczerwieni wykonane są w postaci rurki kwarcowej z wolframowym żarnikiem, wypełnionej halogenem o dużej efektywności i małej bezwładności przy rozgrzewaniu. Zastosowanie promiennika podczerwieni jako źródła ciepła całkowicie eliminuje straty mocy wywołane przez konwekcje. Standardowe grzałki oporowe charakteryzują się małą sprawnością grzania i dużą bezwładnością. Ogrzewanie w przypadku takich grzałek następuje przez konwekcję rys.2.

Ogrzewane jest powietrze, które następnie ogrzewa element. Powoduje to duże straty energii. Znacznie efektywniejszym sposobem ogrzewania jest zastosowanie promieniowania podczerwonego.

W takim przypadku ogrzewanie następuje przez emisje promieniowania rys.3. Obiekty, które przyjmują to promieniowanie ze źródła ciepła, absorbują je i rozgrzewają się.

Firma Dacpol proponuje zastosowanie do grzania w procesach przemysłowych promienników podczerwieni Philips. Działają one na zasadzie emisji promieniowania w zakresie podczerwieni, które ogrzewa bezpośrednio dany element bez konieczności ogrzewania powietrza.

Rozróżnia się trzy zakresy promieniowania podczerwonego.
Rysunek 4 przedstawia wykres natężenia promieniowania w zależności od długości fali.
Jak widać podczerwień krótkofalowa IR-A charakteryzuje się największym natężeniem promieniowania.
zakres długości fali:
Podczerwień krótkofalowa. IR-A.
760 - 2000 nm
Podczerwień średniofalowa. IR-B.
2000 - 4000 nm
Podczerwień długofalowa. IR-C.
4000 - 10000 nm
Rys.4 Promieniowanie w trzech zakresach podczerwieni
promienniki ir - widmo emisji

Większość promienników oferowanych przez Dacpol emituje promieniowanie z zakresu fal krótkich IR-A. Dla wielu procesów ogrzewania przemysłowego ten zakres promieniowania jest najefektywniejszy. Charakteryzuje się on największą głębokością wnikania w ogrzewaną strukturę.

Korzyści
Cechy
Natychmiastowe ciepło
>90% mocy promieniowania osiągają w 1 sekunde
Czyste
Nie emitują żadnych zanieczyszczeń
Bezpieczne
Halogenowe promienniki ze szkła kwarcowego odpornego na szok termiczny
Ekonomiczne
>90% zużytej energii emitowana jako promieniowanie podczerwone
Możliwość ściemniania
Dokładna regulacja ciepła w całym zakresie (od 0 do 100%) za pomocą regulatorów mocy
Możliwość stosowania czujnika ruchu
Cykl włączania i wyłączania nie wpływa na trwałość lampy
Niski koszt utrzymania
Długa trwałość
Możliwość skupienia ciepła
Takie same własności optyczne jak światło; kierunek grzania można kierować reflektorem
Kompaktowe
Pozwalają na zbudowanie kompaktowych, zwartych systemów grzewczych

Promiennik podczerwieni po zasileniu napięciem błyskawicznie osiąga maksymalną moc, w celu płynnej regulacji mocy promiennika podczerwieni możemy zastosować regulatory mocy produkowane przez Dacpol: RM1F, RM1FB. W naszej ofercie znajduję się promienniki o mocy od 300W do 3800 W, z różnymi uchwytami. Aby zwiększyć wydajność promieniowania występują promienniki z reflektorem który skupia promieniowanie podczerwone w jednym kierunku, poprzez specjalny materiał naniesiony na promiennik uzyskujemy największy współczynnik odbicia . Występują także dodatkowe zewnętrzne reflektory o powierzchni gładkiej lub karbowanej, które dodatkowo skupiają promieniowanie, jednocześnie tworzą obudowę promiennika.

Zastosowanie:

  • podgrzewanie preform przed rozdmucham butelek PET,
  • suszenie farb atramentów w maszynach poligraficznych,
  • zmiękczanie tworzyw sztucznych,
  • suszenie drewna i papieru,
  • uaktywnianie kleju w procesach dla przemysłu obuwniczego

Promienniki UV

Promienniki UV to lampy rtęciowe emitujące promieniowanie w zakresie UV. Możemy wyróżnić 3 główne zakresy promieniowania UV:

zakres długości fali:
Promieniowanie ultrafioletowe krótkofalowe - UVC
100 nm – 280nm
Promieniowanie ultrafioletowe średniofalowe - UVB
280 nm – 315 nm
Promieniowanie ultrafioletowe długofalowe - UVA
315 nm – 380 nm

 

 

 


Promienniki UV wykonane są w postaci rury kwarcowej z wtopionymi na końcach elektrodami. Źródłem promieniowania jest wyładowanie w parach rtęci o ciśnieniu około kilku atmosfer.
Promienniki UV w zależności od mocy i długości między elektrodami zasilane są napięciem przemiennym 230V/400V lub za pomocą transformatorów wysokonapięciowych o napięciu około 4kV. W ofercie posiadamy kompletne zestawy tj. stateczniki, transformatory, kondensatory, zapłonniki do zasilania lamp.
Główne zastosowanie promienników UV to procesy wykorzystujące zjawisko fotopoli- meryzacji inicjowanej za pomocą światła w zakresie ultrafioletowym. Aby proces fotopolimeryzacji zachodził jak najefektywniej należy dobrać taką lampę UV, której rozkład widmowy jest maksymalnie zbliżonym do zakresu UV jakim charakteryzuje się materiał w którym ma zostać zainicjowany proces fotopolimeryzacji.
Poniżej znajdują się rozkłady widmowe lamp oferowanych przez DACPOL.

HOK - lampa rtęciowa
promienniki UV - lampa rtęciowa
HPA - lampa rtęciowa z dodatkiem żelaza i kobaltu
lampa rtęciowa z dodatkiem żelaza i kobaltu
HPM - lampa rtęciowa z dodatkiem gallu i ołowiu
lampy rtęciowa z dodatkiem gallu i ołówiu | Promienniki podczerwini

Promienników UV znajdują zastosowanie głównie w przemyśle poligraficznym i meblarskim do suszenia farb drukarskich (offsetowych, sitodrukowych, fleksograficznych), atramentów lakierów oraz do utwardzania klejów. Przy doborze lamp UV do wyżej wymienionych procesów należy zwrócić uwagę na fakt, że istnieje wiele czynników wpływających negatywnie na parametry utwardzania/suszenia. Należą do nich: spadek mocy lampy (lampa powinna zostać wymieniona po przekroczeniu czasu żywotności), zbyt duża odległość pomiędzy lampą a suszoną/utwardzaną powierzchnią. Efektem może być wydłużenie lub nieprawidłowe suszenie/ utwardzanie powierzchni.

Jeżeli jesteś zainteresowany tymi produktami napisz do nas:
info@energoelektronika.pl